Schimb de experiență și bune practici în domeniul construcții și urbanism
22.03.2024 350 Accesări  

22 martie 2024, Chișinău - Un grup de specialiști ai Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) au efectuat, în perioada 13 martie – 16 martie curent, o vizită de lucru la Inspectoratul de Stat în Construcții din România. Scopul a fost de a realiza un schimb de experiențe și bune practici în domeniul construcțiilor cu referire la: calitatea în construcții; disciplina în autorizare; urbanism și amenajarea teritoriului; supravegherea pieței produselor pentru construcții, precum și autorizarea specialiștilor ca diriginți de șantier și responsabili tehnici cu execuția.

În cadrul vizitei, părțile au abordat subiectele privind activitatea de control de stat asupra agenților economici care desfășoară activitate de întreprinzător și asupra persoanelor fizice, activitatea de control de stat asupra autorităților publice emitente de acte permisive în domeniul construcțiilor și urbanismului precum și procedurile de supunere controlului a actelor permisive (autorizațiile de construire, certificatele de urbanism pentru proiectare).

Totodată, inspectorii din ambele entități au făcut schimb de idei referitor la participarea la procedurile de recepție a clădirilor și instalațiilor aferente finanțate atât din surse private cât și celor bugetare, în acest sens, inspectorii din țara noastră menționând că, România este un bun exemplu ce poate fi preluat.

În context, a fost analizată problema aplicării și asigurării executării măsurilor restrictive de sistare a lucrărilor, producerii, exploatării construcțiilor, dar și suspendarea sau retragerea certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, în ambele țări.

La finalul vizitei, părțile și-au mulțumit reciproc pentru comunicare eficientă și și-au exprimat disponibilitatea consolidării cooperării eficiente pentru a avea un schimb permanent de informații și acțiuni în domeniu, dar și pentru a dezvolta competențele instituționale și ale specialiștilor în domeniu.

Copyright © 2024 Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică